Lịch sử hình thành và phát triển
Phòng Kế hoạch tổng hợp là phòng nghiệp vụ có chức năng: Xây dựng kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng; Hướng...
Phòng Tổ chức Hành chính là phòng nghiệp vụ có chức năng: Thực hiện công tác tổ chức bộ máy cán bộ;...
Phòng điều dưỡng trưởng bệnh viện chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Tổ chức thực hiện, điều hành và...
Bộ phận Viện phí và BHYT: các nguồn thu này được quản lý tập trung thống nhất tại phòng TCKT, giá thu viện phí...
Tập trung quản lý và ứng dụng CNTT phát triển kỹ tuật phần mềm quản lý tất cả các hoạt động của các khoa, phòng...
 
siêuno win
siêuno win

Liên kế website
TOP

Đề xuất 18 ứng dụng siêuno win trò chơi

Địa chỉ:         252  Nguyễn Du  – TT. Quỳnh Côi – H. Quỳnh Phụ - Thái Bình

Điện thoại:    02273.863.235

 

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Social

Online: 0002
Lượt truy cập: 469350