Quản lý chất lượng
Cải tiến, nâng cao chất lượng bệnh viện là nhiệm vụ trọng tâm của các cơ sở y tế, trong đó có Bệnh viện đa khoa Huyện...
Sáng ngày 09/3/2023, Đoàn Công tác kiểm tra đánh giá chất lượng số 04 của Sở Y tế Thái Bình do ông...
Sáng ngày 08/02/2022, siêuno win tổ chức họp Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện và triển khai cải tiến...
CÔNG KHAI KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 9 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG 3 THÁNG CUỐI NĂM 2023
CÔNG KHAI KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 9 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG 3 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2023
Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2023

 
siêuno win
siêuno win

Liên kế website
TOP

Đề xuất 18 ứng dụng siêuno win trò chơi

Địa chỉ:         252  Nguyễn Du  – TT. Quỳnh Côi – H. Quỳnh Phụ - Thái Bình

Điện thoại:    02273.863.235

 

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Social

Online: 0002
Lượt truy cập: 469350